หมายเลข ID หัวข้อ : 00228816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/02/2023พิมพ์

อะไรคือการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) และฉันจะใช้กับทีวี Sony ของฉันได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: อุปกรณ์ Apple หรือ Android TV™/Google TV™ ที่วางจำหน่ายหลังปี 2563 จะไม่รองรับฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ท่านสามารถหาวิธีการทดแทนอื่นได้ในส่วนของ วิธีการทดแทนอื่น ถ้าหากท่านไม่แน่ใจถึงชนิดของทีวีของท่าน กรุณาตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV Android TV หรือ อื่น ๆ

  ฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) คืออะไร

  ฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะแสดงหน้าจอของอุปกรณ์มือถือบนทีวีเพื่อดู ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ เว็บไซต์ ฟังก์ชันนี้จะใช้ เทคโนโลยี Miracast เพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้บนทีวีโดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย

  หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่

  อุปกรณ์ที่เข้ากันได้และวิธีการอื่นทดแทน

  อุปกรณ์ที่เข้ากันได้

  • ทีวี BRAVIA บางรุ่นที่วางจำหน่ายระหว่างปี 2556 ถึง 2563 (Android TV/Google TV หลังปี 2563 จะไม่รองรับฟังก์ชันนี้)
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาตรวจดูในส่วนของ ทีวี Sony รุ่นใดที่มีการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)? ด้านล่างหรือ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ทีวีของท่าน
  • อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Miracast เช่นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
   หมายเหตุ:
   • สำหรับอุปกรณ์ Apple (iPhone/iPad/iPod/MacBook): อุปกรณ์เหล่านี้ไม่รองรับฟังก์ชัน การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ถ้าต้องการหาวิธีการทดแทนอื่น กรุณาดูได้ในส่วนของ วิธีการทดแทนอื่น
   • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ของท่าน กรุณาอ้างอิงกับคู่มือหรือติดต่อกับส่วนสนับสนุนของอุปกรณ์นั้น

  ทีวี Sony ใดบ้างที่มีการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)?

  กรุณาอ้างอิงกับตารางด้านล่าง สำหรับทีวี Sony ที่รองรับการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ได้

  รุ่นปีซีรีส์
  2562A8G, W61G, W66G, W62G, W67G, W80G, X70G, X80G, X85G (KD-43/49), X90G
  2561 A8F, W61F, W66F, W62F, W67F, W66F, W80F, X70F, X73F, X72F, X75F, X78F, X83F, X85F, X90F
  2560A1, W61E, W66E, W62E, W67E, W75E, W77E, X67E, X69E, X70E, X72E, X75E, X80E, X82E, X85E, X90E, X93E, X94E, X95E
  2559 Z9D, S80D, S85D, W56D, W60D, W65D, W75D, W8D, W9D, X60D, X70D, X75D, X80D, X83D, X85D, X935D, X93D, X94D
  2558R5xxC, S80xxC, S85xxC, W70C, W75C, W80C, W78C, W85C, W87C, W95C, X80C, X81C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C
  2557 R3xxB, R4xxB, W5xxB, W6xxB, W7xxB, W8xxB, W9xxB, S9xxxB, X8xxxB, X9xxxB, P4xxB, R3xxB, R4xxB
  2556X85A, X9xxxA, W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, W5xxA, S9xxA, R5xxA

  การเปิดการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ในทีวี Sony ของท่าน

  การแก้ปัญหา

  ถ้าทีวี Sony ของฉันไม่มีฟังก์ชันการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) มีตัวเลือกอื่นอะไรให้บ้าง?