หมายเลข ID หัวข้อ : 00205037 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2022พิมพ์

ข้อความที่อยู่ด้านบนขวาของหน้าจอเมื่อเปิดทีวีคืออะไร ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

  ขึ้นอยู่กับสถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, รายละเอียดของข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้.

  •  ไม่เคยต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต: ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  •  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้: ไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi
  •  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายจากสาย LAN: ไม่เชื่อมต่อกับอิเธอร์เน็ต


  ถ้าหากมีข้อความแสดงขึ้นมาในทันทีหลังการเปิดทีวี

  ถ้าหากทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต, ข้อความเหล่านี้ จะแสดงขึ้นมาเมื่อทีวีเปิดขึ้นมา
  ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ถ้าหากท่านต้องการจะซ่อนข้อความนี้
  อย่างไรก็ตาม, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า การใช้งานทีวีนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา

   

  ถ้าหากมีข้อความแสดงขึ้นมาในระหว่างที่รับชมทีวี, วีดีโอจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากภายนอก หรือคอนเทนท์จากอินเทอร์เน็ต

  ข้อความเหล่านี้จะแสดงขึ้นมา เมื่อทีวีตัดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในเวลาสั้น ๆเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของการเชื่อมต่อ
  การใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากจะมีการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi‑Fi / สาย LAN