หมายเลข ID หัวข้อ : 00204179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/11/2018พิมพ์

ประกาศถึงท่านเจ้าของ BRAVIA TV : การยุติบริการ Asphalt Nitro ใน Sony BRAVIA Android TV ของรุ่นปี 2558 ถึง 2561

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  เนื่องจากการหมดอายุของสัญญาระหว่าง Gameloft และ Sony การบริการของ Asphalt Nitro จะถูกนำออกจาก BRAVIA Android TV ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 บริการดังกล่าวนี้จะไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562

   

  เราขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ และขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น

   

  กรุณาคลิก ที่นี่ สำหรับดูรายการของรุ่นเครื่องที่ได้รับผลกระทบ