หมายเลข ID หัวข้อ : 00157902 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/10/2023พิมพ์

ไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม:

  เมื่อเปิดเครื่องรุ่นใด ๆ ต่อไปนี้ ถ้าหากหน้าจอเป็นสีดำหรือมีเพียง แบนเนอร์ ข้อมูล (Info) แสดง กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ ไม่มีภาพหรือมีเฉพาะแบนเนอร์ข้อมูลแสดงเมื่อเปิดทีวีขึ้นมา

  • รุ่นเป้าหมาย: W8K, X74K, X75K, W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, X77L ซีรีส์

  เลือกปัญหาของท่าน:

  เมื่อหน้าจอเป็นสีดำ (ถ้าไม่ได้เป็นไปตามรายการเงื่อนไขต่อไปนี้):

  หน้าจอเป็นสีดำและไฟแสตนด์บายกะพริบเป็นสีแดง:

  หน้าจอเป็นสีดำและไฟแสตนด์บายกะพริบไม่ติดสว่าง:

  รูปภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่แสดงออกมา:

  เครื่องรุ่นที่มี เซนเซอร์ตรวจจับ (Presence Sensor):

  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ ทีวีนั้นอาจจะจำเป็นต้องส่งเข้ารับการบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน