หมายเลข ID หัวข้อ : 00201180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

ใช้การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) แบบไร้สายเพื่อแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ Windows 10 หรือ Windows 11 ของท่านบนทีวี

  ข้อสำคัญ:

  การแสดงหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์บนทีวี สามารถทำผ่านทางคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)

  หมายเหตุ:

  • วิธีการแก้ปัญหานี้จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งเวอร์ชันที่เป็น Windows 10/11 เท่านั้น
  • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นรองรับฟีเจอร์ Miracast ได้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านบนทีวี:

  ในทีวี Sony :

  1. เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของทีวี กรุณาตรวจดูคู่มือสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น
  2. ขึ้นกับชนิดทีวีของท่าน กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดคุณสมบัติ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)
   • Android TV™
    1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม หน้าหลัก (Home)
    2. ใน แอป (Apps) กรุณาเลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)
    3. กรุณาทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
   • ทีวีรุ่นอื่นๆ
    1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม อินพุต (Input)
    2. เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)

  หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับระบบเชื่อมต่อไร้สาย จะมีการตัดการเชื่อมต่อในระหว่างที่กระบวนการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) ทำงาน

  ในเครื่องคอมพิวเตอร์:

  1. กรุณาเปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์
  2. คลิกที่ปุ่ม เริ่มต้น (Start)
  3. ใน เมนูเริ่มต้น (Start Menu) เลื่อนไปและคลิกที่ การตั้งค่า (Settings)

   หมายเหตุ: การกดคีย์ร่วมระหว่าง โลโก้ Windows + I จะสามารถเข้าสู่หน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ได้เช่นเดียวกัน
  4. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ:
   • Windows 10: กรุณาเลือกที่ อุุปกรณ์ (Devices)เพิ่ม Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นๆ (Add Bluetooth or other devices)การแสดงผลแบบไร้สายหรือด็อก (Wireless display or dock)
    ขั้นตอนการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) สำหรับ Windows 10
   • Windows 11: กรุณาเลือกที่ Bluetooth และอุปกรณ์ (Bluetooth & devices)เพิ่มอุปกรณ์ (Add device) การแสดงผลแบบไร้สายหรือด็อก (Wireless display or dock)
  5. เลือกอุปกรณ์แสดงผลที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อด้วย
   เลือกที่ทีวี (TV)
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อและแสดงหน้าจอ Windows แสดงว่าอาจจะอยู่ใน โหมดแบบขยาย (Extended Mode)
    • การกดคีย์ร่วมระหว่าง โลโก้ Windows + P จะสามารถเข้าสู่หน้าจอ โปรเจ็กต์ (Project) ได้เช่นเดียวกัน
    • เลือกที่ สำเนา (Duplicate) เพื่อดูหน้าจอคอมพิวเตอร์บนทีวีด้วย
  6. หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรจะแสดงบนทีวีของท่านแล้ว