หมายเลข ID หัวข้อ : 00091258 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2024พิมพ์

การสะท้อน (Mirror) การแคสต์ (Cast) หรือแสดงเนื้อหาหรือหน้าจอของอุปกรณ์มือถือไปบนหน้าจอทีวี

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุ:

  เนื้อหา

  1. ฟังก์ชันที่มีและความเข้ากันได้
  2. ฟังก์ชัน

  1. ฟังก์ชันที่มีและความเข้ากันได้

  มีหลายวิธีที่จะแสดงเนื้อหาของอุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวี ขั้นแรกกรุณาตรวจดูฟังก์ชันที่มี และข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ตามชนิดของทีวีของท่าน และวิธีการเชื่อมต่อที่ต้องการ
  ถ้าต้องการตรวจสอบชนิดทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านว่าเป็น Google TV™, Android TV™ หรือที่วีอื่น ๆ

  สำหรับ Google TV

  สำหรับ Android TV

  สำหรับทีวีอื่น ๆ


  2. ภาพรวมของฟังก์ชันและการช่วยเหลือ

  ข้อสำคัญ: ฟังก์ชันที่มีจะแตกต่างกันไปตามทีวีหรือ อุปกรณ์มือถือของท่าน ตรวจดูฟังก์ชันที่มีให้กับอุปกรณ์ของท่านในส่วนก่อนหน้า (1. ฟังก์ชันที่มีและความเข้ากันได้) ก่อนการดำเนินการต่อ

  ไร้สาย - ทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ChromeCast/Google Cast, Airplay)

  ไร้สาย - ทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi Direct, การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring), Photo Sharing Plus)

  ระบบสาย (การเชื่อมต่อ USB / MHL / HDMI)


  *iPhone, iPad, AirPlay และ HomeKit เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ และภูมิภาคอื่น ๆ