หมายเลข ID หัวข้อ : 00136721 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/04/2021

วิธีการดูและรับฟัง รูปภาพ วิดีโอ และเพลง ในอุปกรณ์ USB

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB.
  3. รอสองสามนาที จนกระทั่งหน้าจอการเลือกแอปพลิเคชัน แสดงขึ้นมา
  4. เลือกที่ Album, Musicหรือ Video
   ถ้าหากไม่มีรายการเมนูของ AlbumMusic หรือ Videoให้เลือกที่ View content with Media Player 
  5. ทำหนึ่งในต่อไปนี้ ตามรุ่นทีวีของท่าน
   สำหรับ Android TV™ ที่ออกในปี 2563: กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อขยับเคอร์เซอร์ไปที่ขอบด้านซ้าย
   สำหรับรุ่นอื่น ๆ : กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ไปทางซ้าย ของตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อให้เคอร์เซอร์ขยับไปที่ขอบด้านซ้าย และจากนั้นให้กดปุ่มเดียวกันเพื่อให้แสดงเมนู
  6. เลือกที่ Folders หรือ ชื่อของ USB Device

   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีคอนเทนท์แสดงขึ้นมา ให้ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกจากทีวี และจากนั้นเชื่อมต่อเข้าไปใหม่