หมายเลข ID หัวข้อ : 00206722 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2020

วิธีการปรับวันที่และเวลาใน Android TV

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้กับ Android TV สำหรับเครื่องที่ไม่ใช่ Android TV (รุ่นปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า) ให้อ้างอิงกับ: วิธีการปรับวันที่และเวลา (เครื่องที่ไม่ใช่ Android TV™)

  วันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าของวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้หรือจากเครือข่าย
  แต่ถ้าไม่มีสัญญาณที่ส่งออกอากาศหรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ทำการตั้งค่าวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ
  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง
   

  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ:

  สำหรับ A9G, Z9G, A9F และ Z9F ซีรีส์
  ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการตรวจเช็คว่ามีการตั้งค่าของ Automatic Date & time ไว้เป็น On แล้ว

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น ON (Android™ 9)
   • เลือกที่ Date & TimeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น ON (Android 8.0)

  สำหรับ Android TV™ รุ่นอื่น
  ค่าของวันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้
  ในกรณีที่ไม่ได้รับสัญญาณที่ส่งออกอากาศ BRAVIA TV สามารถจะรับค่าข้อมูลวันที่และเวลาจากเครือข่ายได้เช่นเดียวกัน

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ Date & Time ในหมวดของ SYSTEM PREFERENCES
  4. เลือกที่ Automatic date & time
  5. ตั้งไปที่  Use broadcast time หรือ  Use network time
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีรายการเมนูในUse network time สำหรับใช้ตั้งไปเป็น ON ให้ตั้ง Time synchronization ไปที่ Use network-provided time

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าหากเวลาไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง มีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่าของ Time Zone จะไม่ถูกต้อง
   ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจเช็คดูการตั้งค่า
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Date & timeSet time Zone
    • เลือกที่ Date & timeSet time zone
    • เลือกที่ Date & TimeTimeAutomatic time zone — ตั้งไปที่ Off จากนั้นเลือกที่  Set Time Zone
   4. เลือกสถานที่ตั้งของท่าน
  • ถ้าหากท่านใช้สภาวะแวดล้อมของเครือข่ายพิเศษเช่น VPN เวลาในทีวีอาจจะแตกต่างได้จากเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง (พื้นที่) ที่ทีวีนั้นตั้งอยู่ได้
    

  ถ้าต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ Off (Android 9)
   • เลือกที่ Date & TimeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ Off (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
  4. ตั้งค่าของวันที่และเวลาด้วยตนเอง
   สำหรับ Android 8.0 หรือที่ใหม่กว่า เลือกที่ Set date และ Set time
   สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้านั้น เลือกที่ Date และ Time