หมายเลข ID หัวข้อ : 00233162 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA TV

    ผังการเชื่อมต่อ

    กรุณาเลือกอุปกรณ์ที่จะทำการเชื่อมต่อกับทีวีของท่าน

    ตามการเลือกของท่าน คู่มือนี้จะแนะนำวิธี การที่เป็นไปได้เพื่อให้การเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ