หมายเลข ID หัวข้อ : 00124854 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ทำไมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) จึงต้องใช้ในทีวี?

  บริการที่จัดให้โดย Google, และแอพพลิเคชั่นบางอันจากบริษัทอื่น, จะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่เพื่อจัดการบริการให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ. ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น ถ้าท่านไม่ได้เปิดใช้งาน Location, แอพอาจทำงานไม่ถูกต้อง.

  ถ้าปิดการใช้งาน Location ทำให้เกิดปัญหา, ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด Location.

  1. ตั้งค่า Location status ไปที่ On หรือ Use Wi-Fi to estimate location.
   1. กดปุ่ม HOME บนรีโมท.
   2. เลือกที่ Location ในกลุ่ม Personal.
   3. เลือกที่ Location status และ ตั้งค่าไปเป็น On หรือ Use Wi-Fi to estimate location.
  2. ตั้งค่า Location ใน Restricted Profile ให้เป็น True.
   * ขั้นตอนนี้จำเป็น ถ้าท่านใช้ Restricted Profile.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
   2. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่ม Personal.
   3. เลือกที่ Restricted Profile.
   4. เลือกที่ Settings.
   5. เลือกที่ Allowed apps.
   6. เลือกที่ Settings.
   7. เลือกที่ Location และ ตั้งค่าเป็น True.

  หมายเหตุ: ทีวีไม่มีโมดูล GPS, แต่ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ก็สามารถจะประมาณได้จากข้อมูล Wi-Fi หรือ เครือข่าย.