หมายเลข ID หัวข้อ : 00179129 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

ฉันไม่สามารถหาแอปเว็บเบราว์เซอร์ใน Android TV ของฉันได้.

    เบราว์เซอร์ Opera จะมีให้ใช้หลังจากที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับทีวีของท่าน ไปเป็นเวอร์ชัน PKG2.235 หรือ ที่ใหม่กว่า.

    ถ้าต้องการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด ให้อ้างอิงตามต่อไปนี้.