หมายเลข ID หัวข้อ : 00280811 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

วิธีการรีเซ็ตทีวี Sony โดยใช้หรือไม่ใช้รีโมท (เริ่มต้นใหม่แบบซอฟต์ (Soft Restart) รีเซ็ตพาวเวอร์ หรือการตั้งค่าจากโรงงาน)

  ในหัวข้อนี้ เราจะอธิบายทางเลือกต่าง ๆ เพื่อทำการแก้ปัญหาทีวีของท่าน ตามสิ่งที่ท่านกำลังประสบ:

  1. ทีวีของท่านตอบสนองและท่านสามารถเข้าใช้งานเมนูทีวีได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของท่านได้ แต่ท่านยังคงพบกับปัญหาบางอย่าง เช่น แอปทำงานล้มเหลวหรือหยุดทำงาน ทีวีมีการปิดและเปิดในเองในบางครั้ง หรือท่านพบกับการบิดเบือนของภาพหรือเสียง
   ท่านสามารถลองทำ:
   1. กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการแก้ปัญหา นี้สำหรับวิธีการแก้ปัญหาในเป้าหมายของปัญหาต่าง ๆ
   2. ซอฟต์รีเซ็ต (Soft reset) (Android TV & Google TV)
   3. การปิดเปิดเครื่อง (Power Cycle) (ทีวีทั้งหมด)
   4. การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานในเมนูการตั้งค่า (ทีวีทั้งหมด)
  2. ทีวีของท่านไม่ตอบสนอง และท่านไม่สามารถทำการเข้าใช้งานเมนูทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของท่านได้: เช่น ทีวีของท่านหยุดทำงาน เปิดเครื่องไม่ได้ ไม่แสดงภาพ หรือมีการรีบูตอย่างต่อเนื่อง ท่านไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้วยรีโมทคอนโทรลของท่าน และไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการตั้งค่าได้
   ท่านสามารถลองทำ:
   1. การปิดเปิดเครื่อง (Power Cycle) (ทีวีทั้งหมด)
   2. การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานด้วยปุ่มด้วยตนเอง (Android TV & Google TV)

  ลองทำแต่ละขั้นตอน ถ้าหากเข้ากับสถานการณ์ของท่านได้ก่อนที่ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าหากท่านไม่แน่ใจถึงชนิดของทีวีของท่าน กรุณาทำการตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV Android TV หรือ อื่น ๆ

 • ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้หลังทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้แล้ว กรุณา ติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

 • สำหรับ Android TV ท่านสามารถจะดูวิดีโอบทช่วยสอนต่อไปนี้หรือข้ามไปยังขั้นตอนที่ละเอียดกว่าที่ด้านล่าง

  ข้อมูลช่วงเวลาของวิดีโอ:

 • 00:34 - รีบูตหรือซอฟต์รีเซ็ต
 • 01:08 - การ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Reset) ในการตั้งค่า
 • 02:00 - การ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Reset) โดยใช้ปุ่มต่าง ๆ

 • Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube


  การทำซอฟต์รีเซ็ต (Soft reset) ด้วยรีโมทคอนโทรล (Android TV & Google TV)

  ซอฟต์รีเซ็ตจะไม่ลบข้อมูลใด ๆ และเป็นวิธีการที่ปลอดภัยในการที่จะแก้ปัญหาเล็กน้อย ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรลทำการเริ่มทำการซอฟต์รีเซ็ตหรือใช้รีโมท เพื่อไปที่การตั้งค่าเมนูทีวีของท่าน:

  ตัวเลือกที่ 1: การเริ่มต้นใหม่ให้ทีวีแบบบังคับด้วยปุ่มเปิดปิด (Power) ของรีโมทคอนโทรล ขึ้นกับรุ่นเครื่องของท่าน ท่านสามารถที่จะ:

  1. กดค้างที่ ปุ่มเปิดปิด (Power) จนกระทั่งทีวีปิดลงไปและเริ่มต้นใหม่
   หรือ
  2. กดค้างที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) จนกระทั่งเมนูแสดงขึ้นมา และเลือกที่ เริ่มต้นใหม่ (Restart)

  ตัวเลือกที่ 2: การเริ่มต้นใหม่ให้ทีวีแบบบังคับในการตั้งค่าทีวี


  การปิดเปิดเครื่อง (Power Cycle) (ทีวีทั้งหมด)

  การปิดเปิดเครื่องใหม่ (Power cycle) จะไม่ลบข้อมูลใด ๆ และเป็นวิธีการที่ปลอดภัยในการแก้ปัญหาเล็กน้อยเมื่อท่านไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลของท่านได้ การถอดปลั๊กทีวีของท่านออกโดยไม่ทำการปิดเครื่องก่อน จะไม่เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายกับทีวีนั้น

  1. ถอดปลั๊กสายไฟทีวีออกจากเต้ารับไฟ ปล่อยทีวีนั้นไว้โดยไม่เสียบปลั๊กนาน 30 วินาที
  2. เสียบปลั๊กสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ
  3. ถ้าหากทีวีไม่เริ่มต้นทำงาน กรุณาใช้ปุ่มเปิดปิด (Power) บนทีวีทำการเปิดขึ้นมา
   (เคล็ดลับ: ถ้าทีวีของท่านเริ่มทำงานหลังขั้นตอนที่ 3 แต่ท่านยังคงไม่สามารถทำการใช้งานได้ กรุณาตรวจดูแบตเตอรี่รีโมทของท่าน)

  ตรวจดูตำแหน่งของปุ่มเปิดปิด (Power)


  การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) (ทีวีทั้งหมด)

  ถ้าหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่ทำงาน แต่ท่านยัง สามารถ เข้าใช้งานการตั้งค่าทีวีด้วยรีโมทของท่านได้ กรุณาลองทำการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset) การรีเซ็ตแบบนี้จะคืนสภาพของทีวีนั้นไปเป็นแบบดั้งเดิมตอนเปิดกล่อง และจะสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังได้มากกว่า

  ถ้าหากท่าน ไม่สามารถ ทำการเข้าใช้งานเมนูการตั้งค่าทีวีได้ กรุณาข้ามไปที่การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานด้วยตนเอง (Manual Factory Data Reset) (ใช้ได้กับ Android TV & Google TV)

  ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น: เมื่อท่านทำการรีเซ็ตเสร็จสิ้น ท่านจะต้องไปที่การตั้งค่าเริ่มแรกอีกครั้ง คล้ายกับตอนที่ท่านเปิดใช้งานทีวีครั้งแรก การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานจะลบการตั้งค่าแบบเลือกปรับทั้งหมดในทีวีรวมทั้งการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google แอป ช่อง และ การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

  1. บนรีโมทคอนโทรล กดที่ ปุ่มการตั้งค่าด่วน (Quick Settings)(ปุ่มการตั้งค่าด่วน (Quick Settings)) ปุ่ม หน้าหลัก (Home) หรือปุ่ม เมนูการดำเนินงาน (Action Menu) ขึ้นกับทีวี/รีโมทคอนโทรลของท่าน
  2. เลือกรูปเฟืองการตั้งค่า หรือลูกศร
  3. ขั้นตอนต่อไปนี้จะแตกต่างกันตามตัวเลือกเมนูทีวีของท่าน (A, B หรือ C):
   1. เลือกที่ ระบบ (System) → เกี่ยวกับ (About) → รีเซ็ต (Reset) → การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) → ลบทุกอย่าง (Erase everything) → ใช่ (Yes)
   2. เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) → รีเซ็ต (Reset) → การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) → ลบทุกอย่าง (Erase everything) → ใช่ (Yes)
   3. เลือกที่ หน่วยความจำและรีเซ็ต (Storage & Reset) → การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) → ลบทุกอย่าง (Erase everything) → ใช่ (Yes)

  การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานอาจจะใช้เวลาสองสามนาที รอจนกระทั่งกระบวนการเสร็จสิ้น หลังจากขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานเสร็จสิ้น ทีวีจะเริ่มต้นการตั้งค่าเริ่มต้น (Initial Setup)

  หรือใช้ปุ่มช่วยเหลือ (Help) บนรีโมทของท่านเพื่อทำการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory Data Reset)


  การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานแบบปรับตั้งเอง (บังคับ) (Android TV & Google TV)

  ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเข้าใช้งานเมนูการตั้งค่าทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล กรุณาลองทำการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานแบบปรับตั้งเอง (บังคับ) โดยใช้ปุ่มบนทีวี การรีเซ็ตแบบนี้จะคืนสภาพของทีวีนั้นไปเป็นแบบดั้งเดิมตอนเปิดกล่อง และจะสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังได้มากกว่า (เช่น ทีวีเริ่มทำงานใหม่เอง)

  ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น: เมื่อท่านทำการรีเซ็ตเสร็จสิ้น ท่านจะต้องไปที่การตั้งค่าเริ่มแรกอีกครั้ง คล้ายกับตอนที่ท่านเปิดใช้งานทีวีครั้งแรก การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานจะลบการตั้งค่าแบบเลือกปรับทั้งหมดในทีวีรวมทั้งการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google แอป ช่อง และ การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

  วิธีทำการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานแบบปรับตั้งเองโดยใช้ปุ่มของทีวี

  วิธีการดำเนินการรีเซ็ตแบบปรับตั้งเองจะแตกต่างกันตามจำนวนปุ่มทีมีบนทีวีของท่าน:

  1. มีเพียงปุ่มเดียวบนทีวี: ปุ่มเปิดปิด (Power) อยู่ที่ตรงกลางด้านล่างของทีวีหรือด้านซ้ายเมื่อดูจากด้านหน้า
  2. มีสามปุ่มบนทีวี: ปุ่มเปิดปิด (Power) และ ปุ่มระดับเสียงจะอยู่ที่ด้านขวาหรือซ้ายของด้านหลังทีวี
  3. มีมากกว่าสามปุ่มบนทีวี

  ถ้าหากท่านไม่สามารถหาปุ่มต่าง ๆ บนทีวีพบ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการเริ่มต้นใช้งานทีวี (TV Startup Guide) หรือคู่มืออ้างอิง (Reference guide) ที่สามารถเข้าไปดูได้ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่านในเว็บไซต์สนับสนุนของเรา

  ทำตามคำแนะนำตามจำนวนปุ่มบนทีวีของท่าน:

  แบบ A: รุ่นเครื่อง TV ของท่านมีหนึ่งปุ่ม

  แบบ B: รุ่นเครื่อง TV ของท่านมีสามปุ่ม (ซ้าย ขวา หรือด้านหลังของทีวี)

  ชนิด C: รุ่นเครื่อง TV ของท่านมีมากกว่า 3 ปุ่ม