หมายเลข ID หัวข้อ : 00225537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020พิมพ์

ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจะปลอดภัยแค่ไหนเมื่อดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store?

    ผู้พัฒนาแอปแต่ละราย, จะต้องยึดมั่นใน Privacy Policy และTerms of Service ในบริการของ Google® , เพื่อจัดการและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อ้างอิงกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆของแอป ที่ท่านต้องการจะใช้ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด