หมายเลข ID หัวข้อ : 00206544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2022พิมพ์

วิธีการรีเซ็ต การเริ่มทำงานใหม่ หรือ การปรับ Android TV หรือ Google TV ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

  หัวข้อนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้

  • Android TV™ หยุดค้างอยู่ที่หน้าจอโลโก้ Sony
  • Android TV ไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานใด ๆ จากการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ หรือการกดปุ่มใด ๆบนตัวเครื่องทีวี
  • ไม่สามารถเข้าเมนูการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน ของ Android TV ได้

  มีสามวิธีการแตกต่างกันในการรีเซ็ต Android TV™ หรือ Google TV™ ของท่านขึ้นกับปัญหาที่ท่านพบ:

  • ขั้นตอนที่ 1 (เพาเวอร์รีเซ็ต/ การเริ่มทำงานใหม่ (Power Reset/Restart)) เป็นคำที่ใช้แนะนำเสมอในขั้นแรกที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาจำนวนมากได้และไม่มีผลต่อข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้
  • ขั้นตอนที่ 2 การรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) เป็นขั้นตอนถัดไปและจะลบการตั้งค่าของลูกค้าออกไปจากการรีเซ็ตทีวีให้เป็นข้อมูลจำเพาะจากโรงงาน
  • ขั้นตอนที่ 3 การรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับ (Forced Factory Reset) เป็นตัวเลือกสุดท้ายและจะลบการตั้งค่าที่ตั้งไว้เองทั้งหมดออกไปจากการรีเซ็ตทีวีให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อท่านไม่สามารถเข้าทำการเข้าใช้งานทีวีผ่านเมนูได้ ไม่มีรีโมท หรือมีการระบุให้ทำเช่นนั้น

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV หรือ Google TV เท่านั้น ท่านสามารถ ตรวจดูชนิดทีวีของท่าน ได้ ถ้าหากไม่แน่ใจ
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีนั้นเปิดอยู่และท่านได้ถอดอุปกรณ์ USB ใด ๆ ออกจากทีวีแล้ว

  ท่านสามารถจะดูวิดีโอที่ครอบคลุมตัวเลือกเหล่านี้ได้หรือข้ามไปในขั้นตอนที่มีรายละเอียดมากขึ้นได้


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  ขั้นตอนการทำเพาเวอร์รีเซ็ต/การเริ่มทำงานใหม่ และการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงาน

  ตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่หลังแต่ละขั้นตอน

  ขั้นตอนที่ 1: ตัวเลือกการทำเพาเวอร์รีเซ็ตหรือการเริ่มทำงานใหม่

  ขั้นตอนที่ 2: การรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)

  ขั้นตอนที่ 3: การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Forced Factory Reset)