หมายเลข ID หัวข้อ : 00197365 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022พิมพ์

คำถามที่พบบ่อย สำหรับ ฟีเจอร์ BRAVIA TV ARC (Audio Return Channel)

  ARC คืออะไร ?
  รูปภาพประกอบ

  วิธีการ
  รูปภาพประกอบ

  การแก้ปัญหา
  รูปภาพประกอบ