หมายเลข ID หัวข้อ : 00194267 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2023พิมพ์

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Sony Android TV หรือ Google TV

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ หรือ Google TV™ เท่านั้น ถ้าหากท่านไม่แน่ใจถึงชนิดของเครื่อง กรุณาทำ การตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV Android TV หรือ อื่น ๆ

  หน้านี้จะแนะนำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ Android TV™ หรือ Google TV™


  คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ

  อัปเดต
  อัปเดต
  เครือข่าย / อินเทอร์เน็ต
  เครือข่าย / อินเทอร์เน็ต
  การออกอากาศ (Broadcast)
  การออกอากาศ (Broadcast)
  รีโมทคอนโทรล
  รีโมทคอนโทรล
  ปิดเปิด (Power)
  ปิดเปิด (Power)
  รูปภาพและหน้าจอ (Picture & Screen)
  รูปภาพและหน้าจอ (Picture & Screen)
  การเชื่อมต่อ (Bluetooth / USB HDD / HDMI ฯลฯ)
  การเชื่อมต่อ (Bluetooth / USB HDD / HDMI ฯลฯ)
  อื่น ๆ
  อื่น ๆ

   

  รูปภาพประกอบ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แนะนำกรุณาลองแก้ไขทีวีของท่านทางออนไลน์

  ลองดู คู่มือแก้ปัญหา Sony Bravia อันใหม่ของเรา
  • คำแนะนำทีละขั้นตอน
  • วิธีแก้ปัญหาแบบรวดเร็ว
  • หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต

  สำหรับขั้นตอนการทำในวิธีตั้งค่าต่าง ๆ และฟังก์ชันก่อนหน้านี้ในทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับ คำแนะนำแบบโต้ตอบได้ของทีวี ของเรา

  อัปเดต อัปเดต

  ข้อมูลพื้นฐาน

  การแก้ปัญหา


  เครือข่าย / อินเทอร์เน็ต เครือข่าย / อินเทอร์เน็ต

  ข้อมูลพื้นฐาน

  ปัญหาเนื้อหาของอินเทอร์เน็ต

  แอป

  การแชร์หน้าจอ/เนื้อหา จากอุปกรณ์มือถือ

  การออกอากาศ (Broadcast)การออกอากาศ (Broadcast)


  รีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรล


  ปิดเปิด (Power)ปิดเปิด (Power)


  รูปภาพและหน้าจอ (Picture & Screen)รูปภาพและหน้าจอ (Picture & Screen)


  การเชื่อมต่อ (Bluetooth / USB HDD / HDMI ฯลฯ)การเชื่อมต่อ (Bluetooth / HDMI / USB ฯลฯ)

  Bluetooth

  อุปกรณ์ออดิโอ/วิดีโอ

  อุปกรณ์ USB เมาส์/แป้นพิมพ์ PC


  อื่น ๆอื่น ๆ