หมายเลข ID หัวข้อ : 00281298 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/07/2023พิมพ์

[วิดีโอ] การตั้งค่าเริ่มแรกให้กับ Android TV

    วิดีโอนี้ใช้สำหรับแสดงการตั้งค่าเริ่มแรกให้กับ Sony Android TV

    หมายเหตุ: วิดีโอนี้มีเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube