หมายเลข ID หัวข้อ : 00148137 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020พิมพ์

ทำไมถึงมีไอคอนของปลั๊กเพาเวอร์และลูกศรหมุนวนแสดงบนหน้าจอทีวี ?

  ไอคอนปลั๊กเพาเวอร์ และลูกศรหมุนวน แสดงบนทีวีที่กำลังทำการอัปเดตซอฟต์แวร์. สิ่งนี้ไม่ได้เป็นไอคอนแสดงความผิดพลาด. กรุณารอจนกระทั่งการอัปเดตเสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ:

  1. การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที. เวลานี้อาจจะแปรผันไปได้ตามความเร็วของเครือข่ายนั้น ๆ.
  2. กรุณาอย่าตัดการเชื่อมต่อของเครือข่ายและสายไฟเพาเวอร์ จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น ท่านจะไม่สามารถใช้ทีวีได้ในระหว่างการอัปเดตนี้.

   

  รูปถ่ายหน้าจอของไอคอนปลั๊กเพาเวอร์

  ไอคอนปลั๊กเพาเวอร์