หมายเลข ID หัวข้อ : 00120241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2023พิมพ์

วิธีการใช้ Sony Android TV ของท่าน

    ในส่วนนี้ หลังจากทำ การตั้งค่า Sony Android TV ของท่าน และ การเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ท่านจะพบกับคำถามที่พบบ่อยในวิธีการใช้คุณสมบัติสมาร์ททีวี และฟังก์ชันพื้นฐานทีวีของท่าน

    การรับชม Sony Android TV

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ให้เป็นตัวล่าสุดอยู่เสมอจากทั้งของ Sony และ Google เราแนะนำให้เข้าไปที่หน้า วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์