หมายเลข ID หัวข้อ : 00120334 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2023พิมพ์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ Sony Android TV ของท่าน

    เพื่อใช้งาน Sony Android TV ของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เรา ขอแนะนำอย่างยิ่ง ให้ท่านทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ และซอฟต์แวร์ให้เป็นตัวล่าสุดจากทั้ง Sony และ Google เพื่อ ยกระดับประสิทธิภาพ สำหรับทีวีของท่านและเพื่อให้มั่นใจถึง ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ที่เป็นไปได้ สำหรับท่าน

    การอัปเดต

    คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ต่อไปนี้จะแนะนำท่านถึง การอัปเดต ข้อดี ขั้นตอน และ การตั้งค่า สำหรับ Sony Android TV ของท่าน