หมายเลข ID หัวข้อ : 00120270 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/09/2023พิมพ์

ฉันต้องมี บัญชีผู้ใช้ Google / ID เพื่อใช้ Android TV™ หรือ Google TV™ หรือไม่?

ฟังก์ชันใดของทีวีนี้ที่ต้องใช้บัญชี Google (Google Account) ?

    ท่านสามารถใช้บาง ฟังก์ชันของ Android TV หรือ Google TV ได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้า บัญชีผู้ใช้ Google ท่านสามารถรับชมรายการทีวีและใช้ แอปพลิเคชัน Sony ทั้งหมด ฟังก์ชันเครือข่ายในบ้านสำหรับแอป เครื่องเล่นมีเดีย (Media Player) , แอป Album , แอป Music , แอป Video และ Network Electronic Program Guide (EPG).

    นอกจากนี้ บางฟังก์ชันเช่นฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงของ Google (ยกเว้นสำหรับรุ่นที่เป็น Google TV), ฟังก์ชัน Chromecast built-in (Google Cast) , การท่องอินเทอร์เน็ตและแอป YouTube™ จะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าบัญชีผู้ใช้ Google

    อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถเช่า หรือซื้อ ภาพยนตร์ รายการโชว์ทางทีวี และแอปต่าง ๆ จาก Google Play Store ได้

    หมายเหตุ: