หมายเลข ID หัวข้อ : 00160805 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2023พิมพ์

เวอร์ชันอะไรของ Android™ OS ที่ Android TV™/Google TV™ ใช้?

วิธีการตรวจดูเวอร์ชัน OS ของ Android TV/Google TV

  เวอร์ชันของ OS แตกต่างกันตามรุ่นของทีวี หรือสถานะการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของเครื่อง

  ให้ตรวจเช็คดูเวอร์ชันตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ระบบ (System)เกี่ยวกับ (About)เวอร์ชั่นของ Android TV OS.
   • เลือกที่ ระบบ (System)เกี่ยวกับ (About)เวอร์ชัน (Version)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)เกี่ยวกับ (About)เวอร์ชัน (Version)
   • เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)เวอร์ชัน (Version)