หมายเลข ID หัวข้อ : 00115562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/09/2023พิมพ์

จะทำการเริ่มต้นใหม่ (รีเซ็ต) Google TV™ หรือ Android TV™ ได้อย่างไร?

  เนื้อหา

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ทีวี BRAVIA ของท่านทำงานด้วย Android OS ที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องแท็บเล็ต เหมือนกับในอุปกรณ์เหล่านี้ การรีเซ็ตทีวีของท่านเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาบางอย่างได้ผลดี เช่น ไม่มีภาพ มีแต่เสียงออกมา รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน หรือ แอปช้ามาก

  หมายเหตุ: การแก้ปัญหานี้ใช้กับ Google และ Android TV สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ตทีวี BRAVIA อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Google หรือ Android TV กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการทำรีเซ็ตพาวเวอร์ (Power reset) ในทีวี Sony

  รีเซ็ตทีวีด้วยรีโมทคอนโทรล

  หมายเหตุ:

  • เมื่อเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกเข้ากับทีวี กรุณาปลดสายของฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกออกจากทีวีก่อนที่จะทำการรีเซ็ต
  • ถ้าหากทีวีปิดอยู่ กรุณาเปิดขึ้นมาก่อน และดำเนินการต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตทีวี

  กรุณาดำเนินการต่อไปนี้เพื่อทำการรีเซ็ตทีวี:

  1. เล็งตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ไฟ LED ส่องสว่างหรือ ไฟ LED บอกสถานะ และกดค้างปุ่ม ปิดเปิด (Power) ของรีโมทคอนโทรลไว้นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกระทั่งมีข้อความ ปิดเครื่อง (Power off) แสดงขึ้นมา
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นและ OS หน้าจอ ยกเลิก (Cancel) หรือ เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) อาจจะมีแสดงขึ้นมาหลังการกดปุ่ม เปิดปิด (Power) บนตัวรีโมทคอนโทรลนาน 3 วินาทีหรือนานกว่า ในกรณีนี้ ท่านสามารถจะเลือกที่ เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) เพื่อทำการรีสตาร์ทได้ด้วยเช่นกัน
   รูปภาพของการเล็งรีโมทคอนโทรลไปที่ทีวี (1) . / ปุ่มเปิดปิด (Power) ของรีโมทคอนโทรล (2)
   • 1: ไฟ LED ส่องสว่าง/ไฟ LED แสดงสถานะ
   • 2: ปุ่ม ปิดเปิด (Power) ของตัวรีโมทคอนโทรล
  2. ทีวีจะทำการเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ รอประมาณหนึ่งนาที และทีวีจะเปิดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากเครื่องไม่มีการรีบูต กรุณากดปุ่ม ปิดเปิด (Power) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวีขึ้นมา
  3. การรีเซ็ตจะเป็นอันเสร็จสิ้น ตรวจดูว่าปัญหาของท่านได้รับการแก้ไขไปแล้วหรือไม่

  การรีเซ็ตทีวีด้วยวิธีการอื่น

  ถ้าหากท่านถอดปลั๊กออก และเสียบสายไฟเข้าไปใหม่ ก็อาจจะมีผลเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรีเซ็ตข้างต้น ถ้าหากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการกดปุ่ม ปิดเปิด (Power) บนตัวรีโมทคอนโทรล กรุณาลองดามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าหากท่านปล่อยทีวีไว้โดยถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) ออก ไฟฟ้าในตัวเครื่องจะได้รับการคายประจุออกไป ผลที่ได้ ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและรายละเอียดความผิดพลาดในหน่วยความจำจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น และจะทำให้ท่านสามารถใช้งานทีวีนั้นได้เป็นปกติอีกครั้ง

  1. ปิดทีวี
  2. ถอดปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
  3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที
  4. เสียบปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

  หมายเหตุ: สำหรับ Google TV วิธีการอื่นต่อไปนี้ ก็ให้ผลเช่นเหมือนกัน บนทีวี กดที่ปุ่ม เปิดปิด (Power) ไว้นาน 40 วินาที หรือจนกว่าทีวีจะปิด

  ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาตรวจดูกับหัวข้อ คู่มือการแก้ปัญหาทีวี BRAVIA