หมายเลข ID หัวข้อ : 00114797 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/11/2023พิมพ์

มีแอปอะไรให้บ้างสำหรับทีวีของฉัน?

    เลือกรายการที่ท่านต้องการจะตรวจสอบ
    หมายเหตุ: สำหรับชนิดของรุ่นทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ

    สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV และ Android TV

    สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ