หมายเลข ID หัวข้อ : 00120217 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020พิมพ์

ตัวเลือกของฉันในหน้าจอ Sony Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony) มีอะไรบ้าง?

  ในระหว่างการเซ็ตอัปขั้นต้น จะมีข้อตกลงของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)" ที่มีรายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Sony ทั้งหมดแสดงขึ้นมา

  เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายนั้นโดยถี่ถ้วน และเลือกที่ AGREE หลังจากที่เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของข้อความ โดยใช้ปุ่มลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  การปฏิเสธไม่เห็นชอบในนโยบายนี้จะส่งผลโดยรวมกับท่านในฐานะผู้ใช้งาน จะมีการปิดฟีเจอร์จำนวนมากที่มีอยู่ในทีวีของท่าน เช่นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (รวมทั้งการปรับปรุงใหม่ ๆ และการแก้ไขข้อบกพร่อง) แอปพลิเคชันหลัก ๆ และบริการอื่น ๆ

  Android - นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไป


  หมายเหตุ: ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ Sony ได้ตลอดเวลา โดยการไปที่ :

  [HOME] > [Settings]* > [TV -About] > [Legal information] > [Sony legal]

  HOME

  Android - หน้าจอ Home

  Settings

  Android - การตั้งค่า

  TV - About

  Android - เกี่ยวกับทีวี

  Legal information

  Android - ข้อมูลด้านกฎหมาย

  Sony legal

  Android - ดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

  หมายเหตุ: ภาพหน้าจอที่แสดงอยู่นี้ ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างอิงเท่านั้น หน้าจอของเครื่องจริงอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย ตามประเทศ รุ่นเครื่อง หรือเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของท่าน