หมายเลข ID หัวข้อ : 00191419 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/05/2024พิมพ์

การอัปเดตซอฟต์แวร์ใช้เวลายาวนาน หรือไม่เสร็จสิ้น

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  มีหลายปัจจัยเช่นความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ และเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะทำให้เครื่องรับโทรทัศน์นั้นทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่สำเร็จในการดาวน์โหลดได้อย่างถูกต้องจากเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตจะต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่คงที่ด้วย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้าจะทำให้การอัปเดตใช้เวลายาวนานกว่าจะเสร็จสิ้นหรือล้มเหลวไปเลย

  เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ กรุณาลองทำหนึ่งในตัวเลือกตอ่ไปนี้:

  ตัวเลือกที่ 1: ใช้แฟลชไดรฟ์ USB

  ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตจาก เว็บไซต์การสนับสนุนของ Sony และบันทึกไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB จากนั้นติดตั้งให้กับทีวีของท่าน

  ตัวเลือกที่ 2: ทำการแก้ปัญหาและอัปเดตจากอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

  กรุณาลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  หมายเหตุ: ถ้าต้องการทราบถึงชนิดของรุ่นทีวีของท่าน กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดูว่าทีวี BRAVIA ของท่านเป็น Google TV™, Android TV™ หรือทีวีอื่น ๆ

  1. เริ่มการทำงานให้กับทีวีใหม่
  2. ตรวจดูสถานะเครือข่ายของเครื่องรับโทรทัศน์นั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงกับส่วนของ การดำเนินการตรวจวิเคราะห์เครือข่าย ในหัวข้อหนึ่งของต่อไปนี้: หลังทำการ ตรวจวิเคราะห์เครือข่าย ตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายการทั้งหมดของ ผลการเชื่อมต่อ แสดงเป็น OK หรือ พบ (Found)
  3. ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อีกครั้ง

  หมายเหตุสำหรับทีวีที่ออกในปี 2562 หรือก่อนหน้านั้น:
  ถ้าหากทีวีของท่านมีการตั้งค่า โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) กรุณาลองทำการปรับการตั้งค่านี้ไปที่ เปิด (On) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการเปิดการตั้งค่า โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) นี้ กรุณาอ้างอิงกับต่อไปนี้:

  สำหรับ Android TV

  สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV

  การตั้งค่าของ โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) จะทำให้ทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตใหม่ให้โดยอัตโนมัติในระหว่างที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย Google TV ไม่มีการตั้งค่านี้