หมายเลข ID หัวข้อ : 00229559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/04/2020

การติดตั้งบนฝาผนัง - ขายึดติดผนังที่ใช้ด้วยกันได้ และการวัดระยะห่างของรูสำหรับ BRAVIA TV (รุ่นปี 2015-2019)

  เลือกปีของรุ่นเครื่องของท่าน และอ้างอิงกับผังการใช้ด้วยกันได้ที่เกี่ยวข้อง
  ท่านสามารถทำการตรวจเช็คปีของรุ่นเครื่องของท่านได้ด้วยชื่อซีรีส์ของรุ่นหรือชื่อรุ่นของเครื่องนั้น

  รุ่นปี 2019 (ดูที่ ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • A8G ซีรีส์ (KD-55A8G / KD-65A8G)
  • A9G ซีรีส์ (KD-55A9G / KD-65A9G / KD-77A9G)
  • R202G ซีรีส์ (KLV-32R202G)
  • R252G ซีรีส์ (KLV-40R252G)
  • R302G ซีรีส์ (KLV-32R302G)
  • W610G ซีรีส์ (KDL-32W610G)
  • W617G ซีรีส์ (KDL-32W617G)
  • W622G ซีรีส์ (KLV-32W622G)
  • W660G ซีรีส์ (KDL-32W660G / KDL-43W660G / KDL-50W660G)
  • W667G ซีรีส์ (KDL-43W667G / KDL-50W667G)
  • W672G ซีรีส์ (KLV-32W672G / KLV-43W672G / KLV-50W672G)
  • W800G ซีรีส์ (KDL-43W800G / KDL-49W800G)
  • X7000G ซีรีส์ (KD-43X7000G / KD-49X7000G / KD-55X7000G / KD-65X7000G)
  • X7002G ซีรีส์ (KD-43X7002G / KD-49X7002G / KD-55X7002G)
  • X7007G ซีรีส์ (KD-43X7007G / KD-49X7007G / KD-55X7007G / KD-65X7007G)
  • X7077G ซีรีส์ (KD-49X7077G)
  • X8000G ซีรีส์ (KD-43X8000G / KD-49X8000G / KD-55X8000G / KD-65X8000G / KD-75X8000G)
  • X8077G ซีรีส์ (KD-55X8077G / KD-65X8077G)
  • X8500G ซีรีส์ (KD-55X8500G / KD-65X8500G / KD-75X8500G / KD-85X8500G)
  • X8507G ซีรีส์ (KD-55X8507G / KD-65X8507G / KD-75X8507G)
  • X8577G ซีรีส์ (KD-55X8577G / KD-65X8577G)
  • X9000G ซีรีส์ (KD-49X9000G)
  • X9500G ซีรีส์ (KD-55X9500G / KD-65X9500G / KD-75X9500G / KD-85X9500G)
  • X9507G ซีรีส์ (KD-55X9507G / KD-65X9507G / KD-75X9507G / KD-85X9507G)
  • Z9G ซีรีส์ (KD-85Z9G / KD-98Z9G)

   

  รุ่นปี 2018 (ดูที่ ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • A8F ซีรีส์ (KD-55A8F / KD-65A8F)
  • A9F ซีรีส์ (KD-55A9F / KD-65A9F)
  • R202F ซีรีส์ (KLV-32R202F)
  • R252F ซีรีส์ (KLV-40R252F)
   R302F ซีรีส์ (KLV-32R302F)
  • R307F ซีรีส์ (KDL-32R307F)
   R324F ซีรีส์ (KLV-32R324F)
   R326F ซีรีส์ (KLV-32R326F)
  • R352F ซีรีส์ (KLV-40R352F)
  • R357F ซีรีส์ (KDL-40R357F)
  • R422F ซีรีส์ (KLV-32R422F)
  • W610F ซีรีส์ (KDL-32W610F)
  • W617F ซีรีส์ (KDL-32W617F)
  • W622F ซีรีส์ (KLV-32W622F)
  • W660F ซีรีส์ (KDL-32W660F / KDL-43W660F / KDL-50W660F)
  • W662F ซีรีส์ (KLV-43W662F / KLV-50W662F)
  • W667F ซีรีส์ (KDL-43W667F / KDL-50W667F)
  • W672F ซีรีส์ (KLV-32W672F)
  • W800F ซีรีส์ (KDL-43W800F / KDL-49W800F)
  • X7000F ซีรีส์ (KD-43X7000F / KD-49X7000F / KD-55X7000F / KD-65X7000F)
  • X7002F ซีรีส์ (KD-43X7002F / KD-49X7002F / KD-55X7002F)
  • X7007F ซีรีส์ (KD-43X7007F / KD-49X7007F / KD-55X7007F / KD-65X7007F)
  • X7077F ซีรีส์ (KD-49X7077F / KD-55X7077F)
  • X7500F ซีรีส์ (KD-43X7500F / KD-49X7500F / KD-55X7500F / KD-65X7500F)
  • X7800F ซีรีส์ (KD-75X7800F)
  • X8300F ซีรีส์ (KD-60X8300F / KD-70X8300F)
  • X8500F ซีรีส์ (KD-43X8500F / KD-49X8500F / KD-55X8500F / KD-65X8500F / KD-75X8500F / KD-85X8500F)
  • X8577F ซีรีส์ (KD-55X8577F)
  • X9000F ซีรีส์ (KD-49X9000F / KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-75X9000F / KD-85X9000F)
  • Z9F ซีรีส์ (KD-65Z9F / KD-75Z9F)
    

  รุ่นปี 2017 (ดูที่ ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • A1 ซีรีส์: (KD-55A1 / KD-65A1 / KD-77A1)
  • R300E ซีรีส์ (KDL-32R300E)
  • R302E ซีรีส์: (KLV-32R302E)
  • R324E ซีรีส์: (KDL-32R324E)
  • R326E ซีรีส์: (KLV-32R326E)
  • R350E ซีรีส์: (KDL-40R350E)
  • R352E ซีรีส์: (KLV-40R352E)
  • R422E ซีรีส์: (KLV-32R422E)
  • W610E ซีรีส์: (KDL-32W610E)
  • W617E ซีรีส์: (KDL-32W617E)
  • W622E ซีรีส์: (KLV-32W622E)
  • W660E ซีรีส์: (KDL-32W660E / KDL-40W660E / KDL-49W660E)
  • W667E ซีรีส์: (KDL-40W667E / KDL-49W667E)
  • W672E ซีรีส์: (KLV-32W672E / KLV-40W672E / KLV-49W672E)
  • W750E ซีรีส์: (KDL-43W750E / KDL-49W750E)
  • W757E ซีรีส์: (KDL-43W757E / KDL-49W757E)
  • W772E ซีรีส์: (KLV-43W772E / KLV-49W772E)
  • X6700E ซีรีส์: (KD-60X6700E / KD-70X6700E)
  • X7000E ซีรีส์: (KD-43X7000E / KD-49X7000E / KD-55X7000E / KD-65X7000E)
  • X7002E ซีรีส์: (KD-43X7002E / KD-49X7002E / KD-55X7002E / KD-65X7002E)
  • X7007E ซีรีส์: (KD-43X7007E / KD-49X7007E / KD-55X7007E / KD-65X7007E)
  • X7500E ซีรีส์: (KD-43X7500E / KD-49X7500E)
  • X8000E ซีรีส์: (KD-43X8000E / KD-49X8000E / KD-55X8000E)
  • X8001E ซีรีส์: (FW-49X8001E / FW-55X8001E)
  • X8200E ซีรีส์: (KD-43X8200E / KD-49X8200E / KD-55X8200E)
  • X8500E ซีรีส์: (KD-55X8500E / KD-65X8500E / KD-75X8500E)
  • X8501E ซีรีส์: (FW-55X8501E / FW-65X8501E)
  • X9000E ซีรีส์: (KD-49X9000E / KD-55X9000E / KD-65X9000E / KD-75X9000E)
  • X9001E ซีรีส์: (FW-55X9001E / FW-65X9001E)
  • X9400E / X9300E ซีรีส์: (KD-55X9300E / KD-65X9300E / KD-75X9400E)
  • X9500E ซีรีส์: (KD-55X9500E / KD-65X9500E)


  รุ่นปี 2016 (ดูที่ ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • P413D ซีรีส์: (KLV-24P413D)
   R300D ซีรีส์: (KDL-32R300D)
  • R302D ซีรีส์: (KLV-32R302D)
  • R350D ซีรีส์: (KDL-40R350D)
  • R352D ซีรีส์: (KLV-40R352D)
  • R412D ซีรีส์: (KLV-32R412D)
  • S8000D ซีรีส์: (KD-50S8000D)
   S8500D ซีรีส์: (KD-55S8500D / KD-65S8500D)
  • W512D ซีรีส์: (KLV-32W512D)
  • W562D ซีรีส์: (KLV-32W562D / KLV-40W562D / KLV-48W562D)
   W600D ซีรีส์ (KDL-32W600D)
  • W602D ซีรีส์: (KLV-32W602D)
  • W607D ซีรีส์: (KDL-32W607D)
  • W650D ซีรีส์: (KDL-40W650D / KDL-48W650D / KDL-55W650D)
   W652D ซีรีส์: (KLV-40W652D / KLV-48W652D)
  • W657D ซีรีส์: (KDL-40W657D / KDL-48W657D)
  • W750D ซีรีส์: (KDL-43W750D / KDL-49W750D)
  • W752D ซีรีส์: (KLV-43W752D / KLV-49W752D)
  • W757D ซีรีส์: (KDL-43W757D / KDL-49W757D)
  • W800D ซีรีส์: (KDL-43W800D / KDL-50W800D / KDL-55W800D)
  • W950D ซีรีส์: (KDL-43W950D / KDL-50W950D)
  • X7000D ซีรีส์: (KD-49X7000D / KD-55X7000D)
  • X7001D ซีรีส์: (FW-49X7001D / FW-55X7001D)
  • X7500D ซีรีส์: (KD-65X7500D)
  • X8000D ซีรีส์: (KD-43X8000D / KD-49X8000D)
  • X8300D ซีรีส์: (KD-43X8300D / KD-49X8300D)
   X8500D ซีรีส์: (KD-55X8500D / KD-65X8500D / KD-75X8500D / KD-85X8500D)
   X8501D ซีรีส์: (FW-55X8501D / FW-65X8501D)
   X9350D ซีรีส์: (KD-55X9350D / KD-65X9350D)
  • X9400D/X9300D ซีรีส์: (KD-55X9300D / KD-65X9300D / KD-75X9400D)
  • Z9D ซีรีส์: (KD-100Z9D / KD-65Z9D / KD-75Z9D)
    

  รุ่นปี 2015 (ดูที่ ผังการใช้งานร่วมกันได้)

  • P402C ซีรีส์: (KLV-22P402C)
   P412C ซีรีส์: (KLV-24P412C)
   P422C ซีรีส์: (KLV-22P422C / KLV-24P422C)
   R300C ซีรีส์: (KDL-32R300C)
  • R302C ซีรีส์: (KLV-32R302C)
  • R304C ซีรีส์: (KDL-32R304C)
  • R306C ซีรีส์: (KLV-32R306C)
  • R324D ซีรีส์: (KDL-32R324D)
  • R326D ซีรีส์: (KLV-32R326D)
  • R350C ซีรีส์: (KDL-40R350C)
  • R352C ซีรีส์: (KLV-40R352C)
  • R354D ซีรีส์: (KDL-40R354D)
  • R356D ซีรีส์: (KLV-40R356D)
  • R408C ซีรีส์: (KDL-32R408C)
  • R410C ซีรีส์: (KDL-32R410C)
  • R412C ซีรีส์: (KLV-32R412C)
  • R500C ซีรีส์: (KDL-32R500C)
  • R502C ซีรีส์: (KLV-32R502C)
  • R512C ซีรีส์: (KLV-32R512C)
  • R550C ซีรีส์: (KDL-40R550C / KDL-48R550C)
  • R552C ซีรีส์: (KLV-40R552C / KLV-48R552C)
  • R558C ซีรีส์: (KDL-40R558C / KDL-48R558C)
  • R560C ซีรีส์: (KDL-40R560C / KDL-48R560C)
  • R562C ซีรีส์: (KLV-32R562C / KLV-40R562C / KLV-48R562C)
  • S8500C ซีรีส์: (KD-55S8500C / KD-65S8500C)
  • W800C ซีรีส์: (KDL-43W800C / KDL-50W800C / KDL-55W800C)
  • W850C ซีรีส์: (KDL-65W850C / KDL-75W850C)
  • W950 ซีรีส์: (KDL-43W950C / KDL-50W950C)
  • X8000C ซีรีส์: (KD-49X8000C / KD-55X8000C)
  • X8300C ซีรีส์: (KD-43X8300C / KD-49X8300C)
  • X8500C ซีรีส์: (KD-43X8500C / KD-49X8500C / KD-55X8500C / KD-65X8500C / KD-75X8500C)
  • X9100C/X9000C ซีรีส์: (KD-55X9000C / KD-65X9000C / KD-75X9100C)
  • X9400C/X9300C ซีรีส์: (KD-55X9300C / KD-65X9300C / KD-75X9400C)