หมายเลข ID หัวข้อ : 00169395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการซิงโครไนซ์แว่นตา 3D กับทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ทีวี Sony 3D และ 3D ready จะทำงานกับแว่นตา Sony 3D เท่านั้น. แว่นตาที่มาจากบริษัทอื่นหรือที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ 3D และสวนสนุกต่าง ๆ ไม่ได้มีการรองรับ.

 1. ต้องมั่นใจว่าทีวีได้มีการเปิดไว้และเซ็ตอัปสำหรับการรับชม 3D ไว้แล้ว.
 2. ต้ัองมั่นใจว่าเครื่องส่ง 3D Sync ไม่ได้ถูกปิดกั้น. รวมถึงการที่มีคนยืนขวางอยู่ระหว่างคนที่สวมแว่นตา 3D และเครื่องส่งด้วย.
 3. คนที่สวมแว่นตาจะต้องอยู่ตำแหน่งที่อยู่ในระยะการส่งสัญญาณดังแสดงในรูปด้านล่าง. รูปภาพประกอบ
 4. กดที่ปุ่ม Power ที่อยู่ ทางด้านล่างของแว่นตานั้น. ไฟสีเขียวจะกะพริบทุก ๆ 3 ถึง 5 วินาที เป็นการแสดงว่าแว่นตานั้นได้มีการเปิดไว้แล้ว.
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: ถ้าหากไฟสีเขียวไม่แสดงขึ้นมาหลังการกดปุ่มเพาเวอร์, แสดงว่าแบตเตอรี่ในตัวแว่นตานั้นอาจจะมีการใส่ไว้ไม่เหมาะสมหรืออาจจะต้องเปลี่ยนด้วยก้อนใหม่แล้ว.

 5. ใส่แว่นตาเข้าไปในระหว่างที่หันหน้าเข้าหาทีวี.

  หมายเหตุ: อาจจะใช้เวลาชั่วครู่ในการที่แว่นตาจะทำการซิงค์กันเสร็จ.