เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต PlayMemories Home ไปเป็น version 3.0.21.11211

- สำหรับรองรับ Windows 8.1 Upgrade

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
PlayMemories Home Updater version 3.0.21.11211
ชื่อไฟล์: EP0000600988.exe
ขนาดไฟล์: 4.8 MB (4975264 byte)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • PlayMemories Home Updater version 3.0.21.11211

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 3.0.21.11211

ขนาดของไฟล์

  • 4.8 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600988.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด PlayMemories Home
2. คลิกที่ Help ด้านบนของเบราเซอร์
3. คลิกที่ About PlayMemories Home
4. Version ควรแสดงเป็น 3.0.21.11211.