เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต VAIO Movie Creator ไปเป็น version 4.3.01.11140 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- VAIO Movie Creator สามารถเปิดใช้งานได้โดยการใช้ protocol activation.
- แก้ปัญหาเรื่อง VAIO Movie Creator ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เนื่องจาก การโหลดไม่สมบูรณ์

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Movie Creator Update version 4.3.01.11140
ชื่อไฟล์: EP0000600932.exe
ขนาดไฟล์: 10 MB (10480752 byte)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Movie Creator Update version 4.3.01.11140

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.3.01.11140

ขนาดของไฟล์

  • 10 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600932.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Creations\VAIO Movie Creator\version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 4.3.01.11140.