เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) Preparation Tool ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.0.1 และจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

- Prepartion tool สำหรับอัพเดต Intel graphics driver.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Graphics Driver (Intel) Preparation Tool Update Version 1.0.0.1

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.1

ขนาดของไฟล์

  • 2.3 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601174.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น, ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.