เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชัน R1140DD และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ข้อผิดพลาดเพิ่มเติมที่ไม่สามารถเปิดใช้งาน แม้ว่า ปุ่ม power ถูกกดแล้ว.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS Update version R1140DD
ชื่อไฟล์: EP0000601165.exe
ขนาดไฟล์: 5.83 MB (6105960 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • BIOS Update version R1140DD

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R1140DD

ขนาดของไฟล์

  • 5.83 MB

วันที่ออก

  • 2015-02-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601165.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด BIOS Menu
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชันของ BIOS คือ R1140DD.