รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVE14A15FA
 • SVE14A16FG
 • SVE14A15FN
 • SVE14A15FH
 • SVE14A16FN
 • SVE14A15FG
 • SVE14A15FF
 • SVE14A16FA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO User Guide ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.00.122.23

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO User Guide เวอร์ชั่น 1.00.122.23
ชื่อไฟล์: EP0000600427.exe
ขนาดไฟล์: 4.99 MB (5229072 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต VAIO User Guide เวอร์ชั่น 1.00.122.23

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.00.122.23

ขนาดของไฟล์

 • 4.99 MB

วันที่ออก

 • 2012-05-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600427.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Documentation\VAIO User Guide\version.txt
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.00.122.23AP03210