เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Active Clip ไปเป็น version 1.3.0.08180 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- Active Clip update สำหรับ Windows 10 Upgrade.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Active Clip 1.3 - 1.3.0.08180
ชื่อไฟล์: EP0000601198.exe
ขนาดไฟล์: 16.42 MB (17215360 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Active Clip 1.3 - 1.3.0.08180

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.3.0.08180

ขนาดของไฟล์

  • 16.42 MB

วันที่ออก

  • 2015-11-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601198.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ ProgramFiles(x86)\Sony\Active Clip\Version.txt
2. Version ควรแสดงเป็น 1.3.0.08180.