ช่วงความชื้นที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน
10% ถึง 90% (ที่ไม่อยู่ในสภาวะการควบแน่นของความชื่น)
รูปแบบการเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อแบบ High Speed ผ่านพอร์ท USB 2.0 และรองรับการใช้งานกับพอร์ท USB 1.1
ช่วงความชื้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
10% ถึง 90% (ที่ไม่อยู่ในสภาวะการควบแน่นของความชื่น)
อุปกรณ์เสริม
Operating Instructions
ชนิดพอร์ทเชื่อมต่อ
รองรับการเชื่อมต่อกับพอร์ท USB เวอร์ชั่น (USB 1.1)
ความจุ
8GB
อุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน
0 ถึง 35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
การใช้กระแสไฟฟ้า
ใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าอื่น ด้วย USB bus power
น้ำหนัก
Approx 4g
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Windows®7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3 or higher), Mac OS® 10.1-10.6.x
ขนาดภายนอก
17.5 x 4.6 x 40.5 mm