• ช่วงความชื้นที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน

    10% ถึง 90% (ที่ไม่อยู่ในสภาวะการควบแน่นของความชื่น)

   • รูปแบบการเชื่อมต่อ

    เชื่อมต่อแบบ High Speed ผ่านพอร์ท USB 2.0 และรองรับการใช้งานกับพอร์ท USB 1.1

   • ช่วงความชื้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

    10% ถึง 90% (ที่ไม่อยู่ในสภาวะการควบแน่นของความชื่น)

   • อุปกรณ์เสริม

    Operating Instructions

   • ชนิดพอร์ทเชื่อมต่อ

    รองรับการเชื่อมต่อกับพอร์ท USB เวอร์ชั่น (USB 1.1)

   • ความจุ

    8GB

   • อุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน

    0 ถึง 35 องศาเซลเซียส

   • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

    -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส

   • การใช้กระแสไฟฟ้า

    ใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าอื่น ด้วย USB bus power

   • น้ำหนัก

    Approx 4g

   • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

    Windows®7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3 or higher), Mac OS® 10.1-10.6.x

   • ขนาดภายนอก

    17.5 x 4.6 x 40.5 mm