หมายเลข ID หัวข้อ : 00199183 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2018

อุปกรณ์จับเก็บ Micro Vault ไม่ได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

  ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้ ถ้าหากอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault ไม่ได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ข้อสำคัญ: 
  ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Windows OS. สำหรับขั้นตอนที่ละเอียด หรือขั้นตอนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac หรือ OS อื่น, ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  เนื่องจากแต่ละขั้นตอนจะแทนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะการทำงานของอุปกรณ์ Micro Vault หลังการทำเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอน.


  ขั้นตอนที่ 1 เสียบอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault เข้าไปที่พอร์ท USB ที่แตกต่างออกไป
  ขั้นตอนที่ 2 รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบ Micro Vault เข้าไปใหม่
  ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์ USB นั้นเข้าไปใหม่
  ขั้นตอนที่ 4 เสียบอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault เข้าไปโดยไม่เปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ประจำในเครื่อง
  ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขตัวอักษรชื่อที่ใช้เรียกไดร์ฟนั้น
  ขั้นตอนที่ 6 ฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นใหม่  ขั้นตอนที่ 1 เสียบอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault เข้าไปที่พอร์ท USB ที่แตกต่างออกไป

  • ถ้าหากใช้อุปกรณ์ USB มากกว่าหนึ่งอันพร้อมกัน, ให้ถอดอุปกรณ์ USB อื่นใดออก และตรวจเช็คดูสถานะการทำงานเฉพาะเมื่ออุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นเชื่อมต่ออยู่เพียงอันเดียวเท่านั้น.
  • ถ้าหากมีพอร์ต USB หลายอัน (มีจุดเสียบหลายอัน) ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น, ให้เปลี่ยนพอร์ท USB ไปเป็นอันอื่นและตรวจดูสถานะการทำงาน.
  • ถ้าหากมีการใช้ USB hub หรือ การ์ด USB interface, ให้ถอดออกและตรวจเช็คดูสถานะการทำงานของตัว Micro Vault ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นโดยตรง.


  ขั้นตอนที่ 2 รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบ Micro Vault เข้าไปใหม่

  • ขึ้นอยู่กับสถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ตัว Micro Vault นั้นอาจจะไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องเชื่อมต่อเข้าไป.ให้ลองเสียบตัวอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นเข้าไปทันทีหลังจากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นมา.


  ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์ USB นั้นเข้าไปใหม่

  • ถ้าหากไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ (โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับ Windows OS ในการใช้รองรับอุปกรณ์) ไม่มีการติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง, ตัวอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นอาจจะไม่ได้รับการรองรับ. ให้เปิด Device Manager ขึ้นมา. อุปกรณ์จะมีเครื่องหมาย[!] สีเหลืองหรือ[×] สีแดงอยู่ด้วยในส่วนของUniversal Serial Bus controllers ที่ไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง. ถ้าหากอุปกรณ์ไม่ได้รับการรองรับอย่่างถูกต้อ่ง ไดร์ฟเวอร์จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งเข้าไปใหม่.

   
  ขั้นตอนที่ 4 เสียบอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault เข้าไปโดยไม่เปิดโปรแกรมที่ทำงานประจำอยู่ในเครื่อง

  • ถ้าหากมีโปรแกรมที่ทำงานประจำติดตั้งอยู่ (ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส ฯลฯ.) ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น, อาจจะไปป้องกันอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นไม่ให้ได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง. ปิดการทำงานแอปพลิเคชันที่ทำงานประจำใด ๆ และตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์จัดเก็บนั้นได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่.


  ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขตัวอักษรชื่อที่ใช้เรียกไดร์ฟนั้น

  • เมื่อไอคอนสำหรับดิสก์แบบถอดออกได้ไม่แสดงใน My Computer, สาเหตุอาจจะเป็นเพราะไม่ได้รับการกำหนดตัวอักษรไดร์ฟที่ถูกต้องให้ (การตั้งชื่อไดร์ฟ), ซึ่งหมายถึงว่า ไม่สามารถรองรับได้โดย My Computer ถึงแม้ว่า จะรองรับได้โดยDevice Manager แล้วก็ตาม. เปลี่ยนตัวอักษรชื่อไดร์ฟ (การตั้งชื่อไดร์ฟ) และ ตรวจเช็คดูว่า ตัวอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นมีแสดงใน My Computer แล้วหรือไม่.


  ขั้นตอนที่ 6 ฟอร์แมทอุปกรณ์จัดเก็บ Micro Vault นั้นใหม่

  • ข้อมูลการฟอร์แมทของ Micro Vault นั้นอาจจะไม่เสถียร. ให้ลองทำการฟอร์แมทใหม่ และตรวจเช็คดูสถานะการทำงานของ Micro Vault นั้นดูอีกครั้ง.