หมายเลข ID หัวข้อ : 00084969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

การเชื่อมต่อ Bluetooth กับ หูฟังไร้สาย หรือลำโพง จะตัดไปทันที

  หูฟังหรือ ลำโพงอาจจะมีการสลับ การเชื่อมต่อ Bluetooth กับ อุปกรณ์อันอื่นที่จับคู่ไว้โดย อัตโนมัติก็เป็นได้ บนอุปกรณ์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเชื่อมต่ออยู่นั้น ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth และลองทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการอีกครั้ง

  หมายเหตุ:

  • หูฟังและลำโพงไร้สายสามารถที่จับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายตัว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าพร้อมกันได้
  • การใช้งานที่อธิบายใน คำถามที่พบบ่อยนี้ ไม่ได้ประกันว่าจะแก้ปัญหานี้ได้เสมอไป

  ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น คำแนะนำ ต่อไปนี้อาจจะเป็นประโยชน์:

  คำแนะนำที่ 1

  ถึงแม้ว่า การเชื่อมต่อจะทำได้สำเร็จแล้ว การเชื่อมต่อของหูฟัง Bluetooth หรือลำโพง อาจจะสลับไปเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการร้องขอเชื่อมต่อส่งออกมาหลังจากนั้น
  หมายเหตุ: ตัวอย่างต่อไปนี้แสดง สถานการณ์เมื่อ การเชื่อมต่อ Bluetooth กับ หูฟังและ สมาร์ทโฟนมีการตัดการเชื่อมต่อ

  1. หูฟัง และ สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกันทาง Bluetooth
   รูปภาพที่ 1: หูฟัง และ สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกันทาง Bluetooth
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่อกันก่อนหน้านี้กับหูฟัง) พยายามที่จะเชื่อมต่อกับ หูฟังอีกครั้งทาง Bluetooth
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คำขอเชื่อมต่ออาจจะมีการส่งออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูที่ คำแนะนำที่ 2
   รูปภาพที่ 2: เครื่องคอมพิวเตอร์พยายามจะเชื่อมต่อกับหูฟังใหม่ผ่านทาง Bluetooth
  3. การเชื่อมต่อ Bluetooth กับหูฟัง และสมาร์ทโฟน มีการตัดการเชื่อมต่อไป และหูฟังไปเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์
   รูปภาพที่ 3: การเชื่อมต่อ Bluetooth กับหูฟัง และสมาร์ทโฟน มีการตัดการเชื่อมต่อไป และหูฟังไปเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

  คำแนะนำที่ 2

  ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์นั้น ๆ อาจจะมีการสลับการร้องขอเชื่อมต่อไปที่อุปกรณ์ล่าสุดได้เมื่อ อุปกรณ์นั้นมีการ เปิดขึ้นมา หรือ การตั้งค่า Bluetooth มีการ เปิดไว้
  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแสดงสถานการณ์เมื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับหูฟังโดยอัตโนมัติ

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีการ เปิดขึ้นมา
   รูปภาพที่ 1: เครื่องคอมพิวเตอร์มีการ เปิดขึ้นมา
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่งคำขอเชื่อมต่อกับหูฟัง
   รูปภาพที่ 2: เครื่องคอมพิวเตอร์ส่งคำขอเชื่อมต่อกับหูฟัง
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ หูฟังทาง Bluetooth
   รูปภาพที่ 3: เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ หูฟังทาง Bluetooth

  คำแนะนำที่ 3

  เมื่อเกิด สถานการณ์ดังกล่าวในคำแนะนำที่ 1 และ คำแนะนำที่ 2 ขึ้นมา หูฟังไร้สายหรือลำโพงอาจจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการได้ เพื่อป้องกันเรื่องนี้ ให้ทำการรีเซ็ต หูฟังหรือลำโพง (ดูในคู่มือของ ผลิตภัณฑ์) หรือลบข้อมูลการจับคู่ของ หูฟังหรือลำโพงบน อุปกรณ์ที่ท่านไม่ต้องการจะเชื่อมต่อออกไป (ดูที่คู่มือของอุปกรณ์นั้น)