หมายเลข ID หัวข้อ : 00248235 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/07/2020

ฉันสามารถเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย (SRS-XB**) กับลำโพงไร้สายรุ่นอื่นได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย (รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย SRS-XB**) กับลำโพงอื่นๆ ที่สนับสนุนฟังก์ชันไร้สายเหมือนกันได้

  อุปกรณ์เข้ากันได้กับฟังก์ชัน ระบบเชื่อมต่องานปาร์ตี้แบบไร้สาย:

  • SRS-XB20
  • SRS-XB21
  • SRS-XB22
  • SRS-XB30
  • SRS-XB31
  • SRS-XB32
  • SRS-XB40
  • SRS-XB41
  • GTK-XB60
  • GTK-XB72
  • GTK-XB90

  อุปกรณ์เข้ากันได้กับฟังก์ชัน เชื่อมต่อกับงานปาร์ตี้:

  • SRS-XB23
  • SRS-XB33
  • SRS-XB43

  หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงไร้สายรุ่นที่สนับสนุน ระบบเชื่อมต่องานปาร์ตี้แบบไร้สาย ร่วมกันกับรุ่นที่สนับสนุน เชื่อมต่อกับงานปาร์ตี้ ได้