หมายเลข ID หัวข้อ : 00229791 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2020

ไม่ได้ยินเสียงหรือฟังได้ลำบาก เมื่อโทรศัพท์ผ่านลำโพงไร้สาย

    ให้ขยับตำแหน่งปากของท่านเข้าใกล้กับไมโครโฟนให้มากขึ้น ในขณะพูดโดยใช้ลำโพงไร้สาย


    ตัวอย่างของตำแหน่งไมโครโฟนของ SRS-XB01

    ตำแหน่งไมโครโฟน

    1. ไมโครโฟน 

    หมายเหตุ: อ้างอิงกับคู่มือของลำโพงของท่าน สำหรับข้อมูลรายละเอียดเฉพาะรุ่น