หมายเลข ID หัวข้อ : 00206223 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/09/2020

วิธีการลบข้อมูล Bluetooth ออกจาก อุปกรณ์

  เลือกชนิดอุปกรณ์ของท่านตาม OS ด้านล่างเพื่อดูวิธีการลบข้อมูล อุปกรณ์ Bluetooth

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ OS, วิธีการอาจจะแตกต่างกันได้, สำหรับรายละเอียดต่าง ๆให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้นหรือติดต่อกับผู้ผลิต


  Android (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต)

  iOS (iPhone, iPad)

  Windows 10

  Windows 8.1

  Windows 7

  macOS