หมายเลข ID หัวข้อ : 00153200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับ Docking Stations และ ลำโพง

  ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2558 หรือหลังจากนั้นโปรดดูคู่มือนี้หรือตรวจสอบเว็บไซต์โซนี่ ฯลฯ

  สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  SRS-X99
  SRS-X88
  SRS-X77
  SRS-X55 *1
  SRS-X33 *1
  SRS-X2 *1
  SRS-X1 *1
  SRS-X11 *1
  SRS-BTV5
  SRS-X9
  SRS-X7
  SRS-X5 *1
  SRS-X3 *1
  SRS-CS20BT
  ZS-BTG905
  ZS-BTG909
  ZS-BTG900
  SRS-BTM8
  SRS-BTS50
  SRS-BTX500
  SRS-BTX300
  ICF-CS20BT
  XDR-DS21BT
  ZS-BTY52
  ZS-BTY55
  ZS-BTY50

  *1 ได้ตรวจสอบและยืนยันว่า ลำโพงนี้สามารถทำการชารท์ไฟได้อย่างถูกต้องจากการเชื่อมต่อของ USB.

  กลับด้านบน