หมายเลข ID หัวข้อ : 00228787 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2021

ฉันจับคู่ลำโพง Bluetooth ของฉันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน แต่ไม่มีเสียงออกมาหรือไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกลำโพงของท่านเป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียงแล้ว
   • ในการตั้งค่าของ Sound ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ตรวจเช็คดูว่าลำโพงของท่านได้ตั้งไว้เป็นDefault Deviceแล้วหรือไม่
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระดับเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้ตั้งค่าปิดเสียงไว้
  • รีสตาร์ท แอปสำหรับเล่นเสียง
  • ปิดฟังก์ชัน Bluetooth ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  • ลบลำโพงนั้นออกจากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่ไว้, และจากนั้นทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง

  หมายเหตุ: การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้อาจจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติ