หมายเลข ID หัวข้อ : 00228541 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

คู่มือในการแก้ปัญหาตัวหูฟัง

    คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

    คำแนะนำ: ต้องการทราบวิธีการปรับปรุงความทนทานของหูฟังของท่านใช่หรือไม่? ให้อ้างอิงกับ คำแนะนำในการบำรุงรักษาหูฟัง! ของเรา

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony