หมายเลข ID หัวข้อ : 00198779 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ Mac OS.

  หน้านี้จะแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับทำการจับคู่ เครื่อง Macintosh OS (Mac) ของท่านกับอุปกรณ์ Bluetooth audio ของท่าน.
   
  การจับคู่กับ เครื่อง Macintosh OS (Mac)

  1. คลิกที่    ในเมนู.
  2. เลือกที่ System Preferences.
  3. คลิกที่ Bluetooth.
  4. คลิกที่ Turn Bluetooth On เพื่อตั้งค่า Bluetooth ไปที่ ON. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth ตั้งไว้เป็น ONเรียบร้อยแล้ว, ให้ตั้งไปที่ OFF ก่อน และจากนั้นให้ตั้งกลับมาที่ ON อีกครั้ง.
  5. เลือกอุปกรณ์ออดิโอที่ใช้ได้ จากรายการอุปกรณ์ในหน้าจอ Devices และทำการลงทะเบียนจับคู่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องมีการใส่รหัสผ่าน (หรือ passcode, PIN code, PIN number, password, ฯลฯ.) ให้ใส่"0000".