หมายเลข ID หัวข้อ : 00228555 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/04/2021

มีเสียงเล็กน้อยหรือไม่มีเสียงเลย จากลำโพงแบบพกพา ในระหว่างการเชื่อมต่อของ Bluetooth

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงแบบพกพาและอุปกรณ์ที่ออดิโอที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการเปิดไว้แล้ว
  2. ตรวจเช็คดูว่าตัวแสดงสถานะ Bluetooth ของลำโพงไร้สายมีการติดสว่างอยู่
  3. ตรวจเช็คดูว่าการตั้งค่าของ Bluetooth ของลำโพงแบบพกพาและอุปกรณ์ออดิโอของท่านนั้นมีการเปิดไว้แล้ว
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นกำลังเล่นเพลงอยู่
  5. เพิ่มระดับโวลลุ่มของลำโพงพกพาและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้น
  6. นำลำโพงให้ออกห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะ
  7. ถอดสายออดิโอออกจากลำโพง
  8. ถ้าหากลำโพงนั้นเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเล่นซอฟต์แวร์เล่นเพลงอยู่ ให้ทำการรีสตาร์ทซอฟต์แวร์สำหรับเล่นเพลงนั้นใหม่
  9. ถ้าหาก Music Center (SongPal) มีติดตั้งไว้ในอุปกรณ์โมบายของท่าน, ให้ทำการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
   ถ้าหากท่านอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ท่านไม่สามารถใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Music Center (SongPal)ได้, ให้ลองทำการยกเลิกการติดตั้ง Music Center (SongPal) ออกไปและทำการเชื่อมต่อดูใหม่
  10. ปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และจากนั้นให้ทำการเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  11. ลบข้อมูลอุปกรณ์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นออกไป และจากนั้นให้ทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง

  ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม แล้ว