หมายเลข ID หัวข้อ : 00199828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/08/2018

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ Music Center (SongPal)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำกรตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal).

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายและอุปกรณ์ออดิโอ ผ่านทางการเชื่อมต่อ BLUETOOTH. การเชื่อมต่อ Bluetooth จำเป็นต้องใช้สำหรับการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi.
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal).
   1. แตะที่ไอคอนของแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) SongPal_app_icon ในอุปกรณ์โมบายของท่าน.
   2. ในหน้าจอของ Speaker & Group, เลือกที่อุปกรณ์ออดิโอ.
   3. แตะที่ Settings ในหน้าจอข้อมูลออดิโอของท่าน.
   4. เลือกที่ Network Settings.
    เครือข่าย
   5. หลังจากที่เชื่อมต่อ Bluetooth ได้แล้ว, ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่านเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi.

  หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์ออดิโอนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi , Music Center(SongPal) จะตัดการเชื่อมต่อของ BLUETOOTH, และหน้าจอของ Music Source จะแสดงขึ้นมา.
  เครือข่าย

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออดิโอของท่าน กรุณาตรวจเช็คกับหน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้. 
  หน้า Music Center Help:
  http://vssupport.sony.net/en_ww/help/basic02.html