หมายเลข ID หัวข้อ : 00227093 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2021

การเซ็ตอัปเริ่มต้นของแอป Music Center ล้มเหลวกับเครื่อง Sound Bar หรือ ลำโพงไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าหากการเซ็ตอัปเริ่มต้นของแอป Music Center ล้มเหลวกับเครื่อง Sound Bar หรือ ลำโพงไร้สายของท่าน

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนและเครื่อง Sound Bar/ ลำโพงไร้สาย ได้เชื่อมต่ออยู่กับ เครือข่ายเดียวกัน
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครือข่ายแบบไร้สายของท่านมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
   หมายเหตุ: จะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อทำการเซ็ตอัปเริ่มต้นนี้
  3. ทำการบังคับให้แอป Music Center หยุดทำงานและเริ่มต้นทำงานใหม่
  4. เริ่มการทำงานใหม่ (รีสตาร์ท) สมาร์ทโฟนของท่าน
  5. ทำการเซ็ตอัปเริ่มต้นของแอป  Music Center  อีกครั้ง
  6. ถอดปลั๊กของเราท์เตอร์ออกจากเต้ารับที่ฝาผนัง และเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
  7. ถอด ปลั๊กสายไฟของเครื่อง Sound Bar/ ลำโพงไร้สาย ออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง