หมายเลข ID หัวข้อ : 00244137 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

ฉันจะสามารถซื้อสายซิงก์ดิจิทัล (Digital sync) ที่ยาวกว่าอันที่จัดมาให้สำหรับลำโพงได้หรือไม่ ?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ไม่แนะนำให้ใช้สายซิงก์ดิจิทัล (Digital sync) ที่มีความยาวกว่าที่จัดมาให้จาก Sony
    หมายเหตุ: Sony ไม่มีการผลิตสายซิงก์ดิจิทัลที่ยาวกว่าที่จัดมาให้ ถ้าหากท่านใช้สายที่มีจำหน่ายทั่วไป ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่า ระบบลำโพงจะมีการทำงานที่เป็นปกติ