หมายเลข ID หัวข้อ : 00200208 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

Opera TV Store คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องเล่น Blu-ray disc และระบบออดิโอ ครบทั้งหมดที่จะรองรับแอป Opera Store นี้ได้. ให้อ้างอิงกับรายละเอียดสเปคต่าง ๆ หรือคู่มือที่มากับอุปกรณ์นั้น สำหรับรายละเอียดเฉพาะรุ่น.

เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นบริการส่งมอบทางออนไลน์จากเบราว์เซอร์ Opera, ที่จะมอบแอปต่าง ๆ ที่ทำงานได้กับเครื่องเล่น Blu-ray Disc ของท่าน.