หมายเลข ID หัวข้อ : 00239495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันควรจะเลือกวิธีการใดในการเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar เข้ากับทีวีนี้?

  วิธีการเชื่อมต่อระหว่างทีวีและเครื่อง Soundbar อาจจะแตกต่างกันออกไป ตามรุ่นเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่นั้น วิธีการเชื่อมต่อมีแสดงไว้ด้านล่าง ตามลำดับ:


  ตรวจเช็คดูขั้วต่อของทีวีและเครื่อง Sound Bar

  รูปภาพของขั้วต่อของทีวี

  ทีวี

  1. HDMI IN ARC (HDMI IN eARC/ARC)
  2. HDMI IN
  3. OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
  4. ANALOG AUDIO OUT/Headphone


  รูปภาพของขั้วต่อของเครื่อง Soundbar

  Sound Bar

  1. HDMI IN
  2. HDMI OUT ARC (HDMI OUT TV eARC/ARC)
  3. OPTICAL DIGITAL AUDIO IN
  4. อินพุตเสียงอนาล็อก (ANALOG AUDIO IN)

  วิธีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับทีวีและเครื่อง Sound Bar ของท่าน  1. ถ้าหากทีวีและเครื่อง Sound Bar มีขั้วต่อ HDMI ที่ เข้ากันได้กับ ARC 1 และ 6

  2. ถ้าหากทีวีและเครื่อง Sound Bar มีขั้วต่อออปติคอลดิจิทัลออดิโอ 3 และ 7

  3. ถ้าหากวิธีการเชื่อมต่อก่อนหน้า (1 และ 2) ใช้ไม่ได้